วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ระบบจองการใช้อาคารสถานที่โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่มีสนามกีฬาฟุตบอล และฟุตซอลที่ได้มาตรฐาน มีเวทีโดมขนาดใหญ่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

ท่านสามารถจองอาคารสถานที่กับทางโรงเรียนผ่านช่องทางต่อไปนี้

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar

29 กันยายน 2563 จัดงานวันครูเกษียณอายุราชการ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์
4 กันยายน 2563 จัดประชุมถอดบทเรียน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่
4 กันยายน 2563 จัดประชุมจัดทำ ITA online ณ ห้องประชุมอาคาร 4

28 สิงหาคม 2563 จัดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดม
22-23 สิงหาคม 2563 แข่งขันฟุตบอล 7 คน ณ สนามฟุตบอล
12 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่

28 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุมใหญ่

26 มิถุนายน 2563 จัดประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารโดม
16 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ อาคารห้องประชุมอาคาร 4
1 มิถุนายน 2563 จัดประชุมแจกเงินนักเรียนยากจนพิเศษ ณ อาคารห้องประชุมอาคาร 4


16 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมผู้ปกครอง การเรียนการสอนทางไกล ณ อาคารโดม

10 มีนาคม 2563 จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่
7 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่