วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

บุคลากรโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)