วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ภารกิจคุณครู

ครูนันทิยา อินธิสุทธิ์ และครูอรจิราส์ คมนาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต
ครูอังคณา ศิลาโชติ เข้าร่วมอบรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน
ประชุมสามัญครู กลุ่มพัฒนาการศึกษา 4
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินITA Online 2563
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ปี63
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันแม่แห่งชาติ
เปิดสอนชดเชยและจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 กรกฎาคม 2563 ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา
1ก.ค.63 รร.บ้านสะเดาใหญ่เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา2563
26มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
    • 1
    • 2