วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อม และกำชับมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

ชมภาพกิจกรรม