วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

บรรยากาศการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่6-8 ตุลาคม 2564 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ นักเรียนทุกคนทำข้อสอบด้วยความตั้งใจค่ะ

ชมภาพกิจกรรม