วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมแซนโฎนตา

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ได้ร่วมทำพิธีแซนโฎนตา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและรักษาประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

ชมภาพกิจกรรม