วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาภัยน้ำท่วมภายในโรงเรียน

ในวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ และนักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ เพื่อเตรียมการเปิดเรียนแบบปกติ ค่ะ

ชมภาพกิจกรรม