วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูประดิษฐ เหลี่ยมทอง

แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณ. ที่ภาคภูมิ” แด่คุณครูประดิษฐ เหลี่ยมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชมภาพกิจกรรม