วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมมอบบริจาคน้ำดื่ม นมและไข่ไก่แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ณ อบต.สะเดาใหญ่

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุรี หาญพิทักษ์ ร่วมมอบบริจาคน้ำดื่ม นมและไข่ไก่แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ณ อบต.สะเดาใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2564