วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ชมภาพกิจกรรม