วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

กิจกรรมไหว้ครู

จำนวนผู้ชม : 156
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ชมภาพกิจกรรม