วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมไหว้ครู

จำนวนผู้ชม : 284
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ชมภาพกิจกรรม