วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

งานเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลกรทางการศึกษา ณ สพป.ศก. 3

ภาพบรรยากาศของงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สพป.ศก. 3 วันที่ 28 กันยายน 2563

ชมภาพทั้งหมด คลิก