วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ครูอังคณา ศิลาโชติ เข้าร่วมอบรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน

22 กันยายน 2563 ครูอังคณา ศิลาโชติ เข้าร่วมอบรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3