วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ให้ความรู้การปลูกและดูแลต้นไม้

23 กันยายน 2563 ทีมงานป่าไม้จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ มาให้ความรู้กับนักเรียนประถมศึกษา เรื่องการดูแลต้นไม้ ตามโครงการครูปาไม้สืบสานแนวพระราชดำริ