วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

17-18 กันยายน สอบกลางภาคนักเรียนระดับ ม.1-3

ภาพประกอบกิจกรรมการสอบวัดผลระหว่างภาคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมกับพายุโนอึลที่ปกคลุมทั่วบริเวณ