วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

17-18 กันยายน สอบกลางภาคนักเรียนระดับ ม.1-3

ภาพประกอบกิจกรรมการสอบวัดผลระหว่างภาคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมกับพายุโนอึลที่ปกคลุมทั่วบริเวณ