วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

17-18 กันยายน สอบกลางภาคนักเรียนระดับ ม.1-3

ภาพประกอบกิจกรรมการสอบวัดผลระหว่างภาคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมกับพายุโนอึลที่ปกคลุมทั่วบริเวณ