วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

มอบรางวัลกิจกรรม การทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ

ุ8 กรกฎาคม 2563 มอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบใด้คะแนนระดับยอดเยี่ยม