วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินITA Online 2563

บ่ายวันที่ 4 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยากรโดยนายนพณัฐ พงษ์วัน