วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

พายุคืออะไร

หมวดหมู่ :
มุมความรู้
จำนวนผู้ชม : 5666
https://th.wikipedia.org/wiki/พายุ

พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีปัจจัยสำคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วใกล้ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด

ความรุนแรงของพายุจะมีมาตราวัดความรุนแรงคล้ายมาตราริกเตอร์ของการวัดขนาดแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการเกิดได้ทุกที่ทั่วโลกร่วมกันอย่างแพร่กระจายผ่านไปผ่านอุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากท่านผู้มีอำนาจสั่งบรรจุวัสดุก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านทำลายจุด

อ่านเนื้อเรื่องฉบับเต็ม https://th.wikipedia.org/wiki/พายุ